Energiboosten som ger utveckling och inspiration

Passa på att ge dig själv och ditt team en givande, utvecklande och inspirerande energiboost i höst! Höstboosten är en kompetenshöjande halvdag där ni bestämmer ämnesområde och fokus. Ni väljer mellan områden som står högst på agendan inom många organisationer. Baserat på era önskemål skräddarsyr vi sedan en kunskapshöjande utbildning/workshop som möter just era behov.

Ni får en härlig mix av föreläsningar, praktiska övningar och exempel från verkligheten som tillför värde i ert fortsatta utvecklingsarbete. Bjud in andra avdelningar eller affärsområden och gör denna halvdag till ett tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte.

▶ Utbildning eller workshop under en halvdag mellan 08:30-12:00
▶ Team på 5-20 deltagare
▶ All dokumentation ingår
▶ Ni står för lokal och eventuell förtäring eller disponerar Cordials lokaler i centrala Stockholm
▶ Bokning och genomförande sker under hösten 2019

Vi ser fram emot att få leverera en riktig energiboost till er!

Utbildning baserad på erfarenhet

Du blir coachad av våra erfarna rådgivare som har gedigen erfarenhet inom de olika temaområdena. Samtliga utbildningar bygger på praktisk erfarenhet från Cordials dagliga arbete med affärsutveckling och kombineras med relevanta och uppdaterade metoder, koncept och verktyg.

Praktik och övning

Under dagen varvas teori med praktik så och ni får möjlighet att applicera våra metoder och verktyg på just er verksamhet.

Förmånligt pris

35 000 SEK ex moms per tillfälle oavsett antal deltagare (5-20 st).

Vilken typ av energiboost behöver ditt team?

Agil Transformation i praktiken

Lär dig driva agil transformation i praktiken. Vi delar med oss av våra erfarenheter kring hur du överbrygger gapet mellan strategi och struktur. Du får också förståelse för hur du med hjälp av affärsarkitekturen säkrar effekten av och framgången i exekveringen av olika ramverk.

De företag som över tid har lyckats skapa resultat har genom sitt arkitekturarbete sett och förstått helheten, och kanske ännu viktigare; de har utvecklat förmågan att framgångsrikt implementera nya strategier att driva transformationsinitiativ i rätt riktning.

Framtidens Agila organisationer

Få hjälp att ta steget mot en modern organisation. Vi ger dig principerna kring framgångsrik organisationsdesign. För att klara av att förändras i takt med omgivningen krävs flexibilitet i verksamheten, men också engagerade medarbetare. Detta är lättare sagt än gjort och det kan vara svårt att bryta satta strukturer och hierarkier.

Lär dig mer om hur du kan arbeta för att skapa företag och organisationer som matchar marknadens höga krav och samtidigt ger medarbetarna en arbetsmiljö där individers kompetens tas tillvara på bästa sätt. 

Grafisk Facilitering

När tempot är högt och mängden information i olika kanaler ökar skapas behov av att möta, kommunicera och dela information med varandra på bättre sätt. Metoderna för kommunikation behöver effektiviseras och anpassas för vår tid och samhälle.

Genom att arbeta med grafisk facilitering kan du undvika att sitta i möten med känslan av att mötesdeltagarna pratar helt olika språk. Metoden hjälper till att skapa en gemensam förståelse för var ni befinner er, målet med resan och vilka steg som ska leda er till slutdestinationen. 

Grafisk facilitering ökar känslan av tillit och trygghet i gruppen vilket leder till att fler vågar dela med sig och lyfta fram sina idéer. Det är helt enkelt ett mer effektivt sätt att fånga den kollektiva intelligensen på. 

Digital Roadmap

Under en fokuserad halvdag får du ta del av metoder och verktyg som hjälper dig att förstå hur samsyn kan skapas kring digitalisering, hur företagets digitala mognad kan mätas samt hur digitaliseringspotentialen identifieras.

Du får en förståelse för vilka digitaliserings- trender som är relevanta för just din verksamhet samt vilka krav dessa ställer på innovation och utveckling av verksamhetens affärsmodeller.

Affärsmodellen som effektivt verktyg i ditt B2B-ekosystem 

Affärsmodellen är ett kraftfullt verktyg att använda sig av för att säkra framgångsrik samverkan och affärsutveckling i ett B2B-ekosystem av leverantörer och kunder.

Det handlar om att översätta marknadens affärslogik till attraktiva erbjudanden för att säkra framgången i de egna affärsmodellerna, men för många företag som arbetar inom B2B, handlar det också om att säkra att våra kunders, leverantörers och underleverantörers affärsmodeller är framtidssäkrade och relevanta. Det vinner alla på. Men hur gör vi det? 

Affärsmodellinnovation och disruption

En halvdag som zoomar in på hur du arbetar med disruption och innovation av affärsmodeller i praktiken. Vi tar utgångspunkt i väl beprövad metodik och konkreta verktyg som vi har utvecklat och använt i ett stort antal projekt. 

Du får med dig en  verktygslåda för hur du driver arbetet med disruption och innovation av affärsmodeller i din organisation. Du får också kunskap om disruptionsstrategi och praktisk workshopmetodik kring hur du arbetar strukturerat för att möta nya hot och dra nytta av möjligheterna.

Kontakt och bokning

Om du är intresserad av att boka en höstboost eller vill ha mer information, fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.