Så ser ni till att er affärsmodell överlever på morgondagens marknad

4 veckors bootcamp – innovera er affärsmodell

Nya trender, skiftande beteenden och villkor är en del av vardagen men ibland sker detta med en hastighet och magnitud som gör det utmanade att både förstå och agera på.

En förståelse för omvärlden och hur den påverkar dig och ditt företag är mer aktuellt och viktigt än någonsin. Många företag har börjat stabilisera sin affär och går nu in i nästa fas där innovation behöver ske på lång sikt.

Cordial har under de senaste åren hjälpt en mängd företag att innovera sina affärsmodeller för att säkerställa konkurrenskraft och relevans. Vi delar nu med oss av erfarenheter och verktyg i en veckors bootcamp där du konkret arbetar med att innovera en av dina affärsmodeller. Du får verktyg, kunskap och insikter som hjälper dig till strukturerad innovation av dina affärsmodeller.

Så kan Cordial hjälpa er:

Förstå – Förstå styrkor och svagheter kopplat till omvärlden i din nuvarande affärsmodell

Innovera – Innovera den befintliga affärsmodellen för att säkerställa relevant marknadsposition

Justera & Experimentera – Sätt rätt fokus för just er verksamhet

Inkluderat i er 4 veckors Business Model Innovation Bootcamp

Omvärlds- & trendanalys

Ni kommer att analysera trender och förändrade beteenden samt hur dessa påverkar ert företag.

Utbildning – Affärsmodell som konceptuellt verktyg

Ni lär er att använda affärsmodellen som konceptuellt verktyg både för att analysera nuläge samt för att skapa önskat läge.

Beskrivning och inovation av utvald affärsmodell

Ni kommer aktivt att analysera och innovera en önskad affärsmodell hos er och gå därifrån med nya insikter och en utvecklad affärsmodell.

Licens för online-utbildning i affärsmodellsinnovation

Förberedande online-utbildning som säkerställer att du och dina kollegor har en grundläggande och gemensamförståelse för affärsmodellsutveckling.

Så går det till

Licens för online-utbildning i affärsmodellsinnovation

Förberedande online-utbildning som säkerställer att du och dina kollegor har en grundläggande och gemensamförståelse för affärsmodellsutveckling.

Virtuella workshops i digitalt samarbetsverktyg

Bootcampen körs genom digitala verktyg och samarbetsytor, men anpassas efter era behov och önskemål.

Definierade uppgifter och coaching mellan tillfällen

Cordial kommer att förutom att bidra med metodik och erfarenheten under workshopar även coacha mellan planerade träffar.

Strukturerad analys och innovation

Ni får lära er att använda Cordials beprövade metod för affärsmodellsutveckling och tränar på att använda metoden på skarpa case för er verksamhet.

Värdet för er

En kund- och omvärldsorienterad affärsmodell

Ni blir träffsäkrare mot målgruppen och säkerställer en flexibel affärsmodell som står stark i en snabbföränderlig omvärld.

Gemensamt fokus

Prioritera rätt aktiviteter och initiativ inom verksamheten genom att ha ett tydligt gemensamt fokus kring både nuläge och vart ni är på väg.

Kontinuerlig innovation

Ni ökar er förmåga att bedriva innovation kontinuerligt med hjälp av en strukturerad metod som skapar samsyn och effektivitet.

Standardupplägg:

4 veckor á 4h workshop med 1 h coaching mellan planerade tillfällen.

Upplägg och pris kan justeras efter behov.

Kontakt och bokning

Om du är intresserad av att boka en Business Model Innovation Bootcamp eller vill ha mer information, fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.