In Affärsmodellen, Business Model Safari

Henry Ford drevs av visionen att ”demokratisera bilen”. Han såg framför sig en bättre värld där var och en hade möjlighet att ha och använda bilen som sitt primära fortskaffningsmedel. Genom att bygga 15 miljoner T-Fordar var han en stark industriell kraft som påverkade människors liv och deras omgivningar. Det var Henry Ford som med sin innovationsförmåga öppnade motorvägen till det moderna mobila samhälle där avstånden radikalt krympt.

Tanken på att demokratisera något är tilltalande. I kärnan av begreppet demokrati ligger att det involverar alla, eller i alla fall många. Ordet demokrati kommer ur grekiskan och betyder folkvälde. I Sverige fick kvinnor rösträtt först 1921 så när Ford lanserade sin demokratitanke låg han långt före den allmänna svenska rösträtten.

Att många kan och vill använda något är nära förbundet med kommersiell framgång. På det sättet är det ingen skillnad mellan framgångsrika politiska idéer å ena sidan, och produkter och tjänster å den andra. Enskilda människors röster avgör valutgången – och på samma sätt avgör deras val ett företags framgång.

Det var inte Henry Ford som uppfann bilen. Vem som gjorde det är svårt att säkert säga. Historiker menar att bilens ursprung kan spåras ända tillbaka till det italienska universalgeniet Leonardo da Vinci som under 1400-talets andra hälft designande olika transportfordon. Som den moderna bilens urfader nämns oftast tysken Karl Benz som runt 1855 konstruerade en bil med förbränningsmotor.

Det är en sak att vara uppfinnare och utveckla ny teknik och en helt annan att vara den som demokratiserar den. Det senare handlar om att förstå människors behov och komma på den innovation som bäst möter dem. Ibland ligger det nya i att skapa behoven. Ofta handlar det om att sätta fingret på den praktiska tillämpningen och göra det användarvänligt.

Det var inte Thomas Edison som kom på elektriciteten. Det gjorde Nikola Tesla (som också kom på radion). Det var inte Google, och inte heller deras grundare Larry Page och Sergei Brin, som kom på Internet. Internet är resultatet av mångas ansträngningar men Tim Berners-Lee anses vara den som haft störst betydelse för dess tillblivelse. Men Edison förmådde kommersialisera tillämpningen av elektricitet bland annat genom glödlampan. Ett projekt som så småningom blev till företagsgiganten GE, General Electric. Google är GE på spåren då de lyckats kapitalisera på internet som fenomen – Google Everywhere.

En annan historia som i sig är fascinerande är den om Microsoft Excel. Det började med en student på Harvard 1978 som byggde det första programmet VisiCalc. Skaparen Dan Bricklin kunde knappast ha insett att det var hans programvara som skulle ge persondatorn det den behövde för att slå igenom. Men det var kalkylarken som demokratiserade PCn. Den pryl som mest fungerat som leksak för tekniskt intresserade fann genom VisiCalc, Lotus 123 och så småningom Excel sin väg till arbetsplatsernas skrivbord. I april 2002 hade det sålts över en miljard persondatorer. Resten är som man brukar säga historia.

I juni 2007 släpps iPhone. Apples smarta telefon öppnade dörren till den mobila datorn som idag är vår vardag. Bara under 2013 såldes 990 miljoner smarta telefoner i världen. Steve Jobs och teamet på Apple hade satt fingret på vad vi egentligen ville ha och gjorde det lätt att använda – och köpa den.

Det finns all anledning att skilja mellan uppfinningar och innovationer; det senare är något nytt som funnit en kommersiell tillämpning. En innovation är en demokratiserad uppfinning som vunnit de mångas hjärtan. Att genomföra resan från ritbordet till de mångas hjärtan kräver god tur, tajming och talang, vilket har påpekats i tidigare krönikor här på Affärsmodellbloggen. Tur och tajming är i regel svåra att påverka, men genom talang – eller kompetens – kan oddsen förskjutas till vår fördel.

Att kommersialisera en ny, potentiellt banbrytande, teknologi handlar om att lyckas tillämpa den nya tekniken på attraktivt sätt genom att matcha den med en banbrytande affärsmodell. Det är inte svårare eller enklare än att utveckla själva uppfinningen – men det är en annan sak.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.