In Affärsmodellspaning, School of Management

Sedan 50-talet har komplexiteten i den globala marknaden ökat med hela sex gånger. Skälet till det är att den digitala revolutionen nästan har eliminerat kostnaden för kommunikation. Alla kan snabbt kommunicera med alla och nya produkter och tjänster utvecklas i en rasande takt. CIO-rollen har blivit central för att hantera denna tekniska revolution. Det gäller att snabbt förstå vilka nya möjligheter som finns för att innovera och utveckla sina affärsmodeller och affärprocesser i den rådande hyperkonkurrensen.

Samtidigt finns det en begynnande social revolution som man också måste förstå. En revolution som kan göra det möjligt att hantera den ökande komplexiteten. Studier av generation Y (födda 1977-1995) visar att personlig utveckling är viktigare än ekonomiska förmåner. Denna generation vill varken vara överställda eller underställda. De vill vara jämlika. De vill ha arbetsuppgifter – enkla eller komplexa – som ger dem mening, möjlighet att utveckla sin kompetens och som de självständigt kan utföra. En artikel i SvD den 4/8 talade om en generation som har ”auktoritetsfobi” och som inte automatiskt kommer att följa auktoritära chefer.

De nya strategier som nya affärsmodeller resulterar i måste också snabbt implementeras i ledning och organisation om de ska vara till någon nytta. En rapport nyligen från The Economist Intelligence Unit ”Why good strategies fail” visar dessvärre att här finns stora brister.

De snabba förändringar och den komplexitet vi nu upplever har i det närmaste gjort det omöjligt för ett fåtal chefer i toppen att hantera situationen. Det är alldeles för många och vitt skilda beslut som måste fattas på kort tid. Företag skulle behöva chefer som har samma innovativa förmåga som Steve Jobs, samma politiska känsla som Lee Kuan Yew och samma emotionella intelligens som Desmond Tutu, som Gary Hamel uttrycker saken i en intervju i McKinsey Quarterly. Det finns inte många sådana här i världen.

För att kunna hantera denna verklighet krävs ett utspritt ledarskap i alla sammanhang. Det auktoritära chefskapet måste ersättas med det tjänande ledarskapet, som Stephen R. Covey talar om. Vi måste tillämpa det jag kallar för den omvända decentraliseringsprincipen. Istället för att föra ner beslut uppifrån ska vi inte föra upp beslut högre än nödvändigt. Så många beslut som möjligt måste läggas direkt i de operativa processerna för att inte förlora kvalitet och produktivitet. Finns det målfokus, tillräcklig beslutskompetens och tillgång till relevant information hos frontens medarbetare kan det leda till en hanterbar arbetssituation för ledare som har ett bredare ansvarsområde.

Det är här den nya CTO-rollen kommer in. C-sviten måste kompletteras med en Chief Tranformation Officer. En person som förstår både affären och den mänskliga naturen. Ett kompetensområde där vi för bara 10 år sedan inte visste särskilt mycket.

I ett nära samarbete med CIO ska en CTO säkerställa att nya strategier resulterar i operativt handlande. Det är här generation Y passar in som hand i handske. Företag behöver människor som både kan leda sig själv och leda andra. Sättet att organisera, planera och följa upp all verksamhet måste då samspela med värderingarna i generationen Y. Detta om vi vill att de ska komma till oss.

Bo_Rex_3

Spekeröd 2013-09-13  Bo Rex

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.