0

Arkitekturarbetet stänger gapet mellan strategi och struktur

Det moderna företaget är mycket komplext. För att kunna hantera stora mängder information, analyser, beslut och koordination av medarbetarnas arbete krävs väl genomtänkta stödjande strukturer i [...]