/Business Architect Network

Låt ditt nätverk växa

Business Architect Network (BAN) är ett alumninätverk för certifierade affärsarkitekter. BAN syftar till att uppmuntra och underlätta kompetensdelning samt att stimulera till diskussion om affärsutveckling avseende verksamhetsarkitektur och affärsmodeller. Nätverket vill också stärka och utveckla rollen som affärsarkitekt på arbetsplatsen.

Business Architect Network (BAN) grundades 2007 av Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch, våra ledande instruktörer för Certified Business Architect programmet på Cordial. Sedan dess har nya affärsarkitekter certifierats varje år, nätverket växer sig större och består idag av ca 1000 personer.

Nätverkande sker i första hand på BAN-evenemang, inspirerande frukostar eller via digitala plattformar såsom BAN-gruppen på Linkedin –  kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker också i informella sammanhang.

Alla certifierade affärsarkitekter uppmuntras att vara en del av BAN. BAN-medlemmar har tillgång till alla nätverksaktiviteter samt valda delar av vårt utbildningsmaterial. Medlemskapet är gratis.

Kontakta oss för mer information!

Åsa Lundin, Head of the Business Architect Network asa.lundin@nordea.se

Anna-Maria Rosenberg, Head of Cordial Business Education anna-maria.rosenberg@cordial.se

Skräddarsy era utbildningsprogram så att de passar era behov och förutsättningar