Affärsarkitektur

Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitekturer.

Förmågan att förstå en allt snabbare föränderlig omvärld är nödvändig men inte tillräcklig för att långsiktigt vara framgångsrik. Det är förmågan att gå från ord till handling som är verkligt avgörande. Med hjälp av en genomtänkt affärsarkitektur kan en verksamhet radikalt öka sin kapacitet att genomföra sina strategiska val och snabbt ta tillvara på möjligheter.

För att få strategier och strukturer att hänga ihop så är förståelsen för verksamhetens affärsmodeller central. Det är genom affärsmodellen som strategier förverkligas och operationaliseras i en långsiktigt hållbar marknadsposition. Affärsmodellerna fungerar som ett superlim som ger strategierna fäste och omsätter dem i praktiken. Affärsmodellen är en pedagogisk modell som gör det enklare att beskriva vad som ska göras och hur.

Framgångsrika verksamheter har lyckats att förena konkurrenskraftiga affärsmodeller med kloka strategiska val, moderna strukturer och en förståelse för vad som krävs för att kunder och medarbetare ska vilja vara en del av värdeskapandet.

Cordials angreppssätt vilar på en övertygelse om att konkurrenskraftiga och flexibla affärsmodeller realiseras genom en förståelse för hela affärsarkitekturen, inklusive omvärldssituation, strategiska val och moderna strukturer. Cordial har en ledande kompetens och kapacitet att stödja transformationer som syftar till att få ihop denna helhet.

Vår metod Traction™ innehåller ett komplett ramverk för att praktiskt arbeta med såväl affärsmodeller som den möjliggörande affärsarkitekturen. Vi har utvecklat vår metod för Business Model Transformation under mer än tio år i en lång rad komplexa projekt. Traction består av metodkomponenter för att analysera, innovera, designa och realisera affärsmodeller.

sub-page

Companies will not necessarily differentiate themselves by their ability to see how markets are moving; they will set themselves apart by carrying out the necessary strategic response as quickly as possible.

Tveka inte att kontakta oss på 08-723 87 00